03 Thành Phần Quan Trọng Trong Tiếng Anh Là Gì?

BÀI 3: 3 THÀNH PHẦN CHÍNH QUAN TRỌNG TRONG TIẾNG ANH

Một là: Speaking – NóiHai là: Writing – Viết

Ba là: Understanding – Hiểu

Theo quan điểm của tôi (in my point of view) Speaking & writing chiếm khoảng 10% tầm quan trọng trong tiếng Anh, còn lại understanding chiếm khoảng 90% tầm quan trọng. Cái vấn đề quan trọng nhất là hiểu tiếng Anh (the crucial issue of english is understanding), khi bạn hiểu thì bạn có thể nói và viết một cách dễ dàng.

Ví dụ: Very soon, I’m going to visit with you – bạn có thể nói và viết câu này dễ dàng, nhưng chưa chắc bạn đã hiểu câu này, thoạt đầu thì bạn sẽ nghĩ rằng câu này có nghĩa là “không lâu nữa tôi sẽ đến thăm bạn”, nhưng nghĩa của câu này không phải như vậy, nó có nghĩa là “không lâu nữa, tôi sẽ nói chuyện với bạn”, vì câu này là câu thành ngữ “visit with somebody” có nghĩa là “talk” chứ không phải theo nghĩa đen là “visit”.

Một ví dụ khác: Có 2 câu sau đây: 1. He came in time & 2. He came on time

Bạn có thể nói và viết 2 câu dễ dàng không có vấn đề, nhưng chưa chắc bạn đã hiểu được 2 trường hợp này ý là gì. Có thể bạn suy nghĩ phức tạp là đây là cấu trúc ngữ pháp (grammar) mà bạn chưa nắm vững ngữ pháp thì bạn không hiểu được. Nếu bạn tiếp cận học theo ngữ pháp như vậy thì bạn đã bị sai trong phương pháp học ngôn ngữ. Để tôi giải thích cho bạn hiểu (understanding) hai câu này mà không có sử dụng công thức ngữ pháp nào hết.

Ví dụ lớp học tiếng Anh bắt đầu lúc 7:15’

  1. He came on time – là anh ấy đến đúng vào lúc 7:15’
  2. He came in time – Có nghĩa là anh ấy đến trước 7:15’, có thể là 7:14’ hoặc sớm hơn.

Vậy bạn đã hiểu ý 2 câu này nói như thế nào chưa. Đơn giản chỉ là như vậy.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *