BÀI 2: Tiếng Anh Là Gì? What Is English?

Để hiểu được sự rộng lớn (tremendous) của tiếng Anh bạn cần phải hiểu tiếng Anh là gì? Nó không đơn thuần là một ngôn ngữ để giao tiếp hỏi thăm qua lại, mua bán, email, văn bản giấy tờ (document)…mà nó còn là một ngôn ngữ để khám phá tri thức của nhân loại, nếu bạn tiếp cận (approach) tiếng  Anh theo hướng ngôn ngữ để giao tiếp đời thường (english as a language) thì bạn sẽ không thể nào tiếp cận được kiến thức rộng lớn của nhân loại thông qua tiếng Anh. Vì hầu hết các sách sở tại (current books) kể cả các ngôn ngữ như PHÁP, ĐỨC, NHẬT, HÀN,….đều được dịch từ tiếng Anh sang, và đa phần tri thức là được học từ sách và sau đó có trải nghiệm riêng của từng người.

Vậy, tôi đề nghị bạn không chỉ tiếp cận tiếng Anh theo hướng ngôn ngữ đời thường (english language), mà hãy tiếp cận cách học (english as a subject)

English là gì? Là thông qua kiến thức từ các môn học như (biology, history, geography, science, anatomy, zoology, sexology, economics, political, math,…) được đúc kết lại và sẽ cho bạn thực sự hiểu chính xác tiếng Anh là gì!.

English as a subject sẽ giúp cho bạn hiểu tại sao một từ trong tiếng Anh lại có nhiều nghĩa, và làm cách nào để nhớ trường hợp nào sử dụng nghĩa nào thì chỉ có english subject mới có thể làm sáng tỏ cho bạn được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *