Không Theo Học Ngữ Pháp Khi Mới Học Tiếng Anh

HÃY PHÁ TAN RÀO CẢN VÀ GIẢI PHÓNG NGÔN NGỮ CỦA BẠN
Việc tập trung quá nhiều vào ngữ pháp tiếng Anh và học một cách dập khuôn máy móc , không có phương pháp cụ thể . Chính những điều đó đã tạo ra một vòng khép kín của ngôn ngữ, mất đi sự sáng tạo và  tự do của ngôn ngữ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *