Những Vấn Đề Của Người Học Tiếng Anh

Trả lời những vấn đề mà người học tiếng Anh quan tâm, cũng như đưa ra giải pháp (remedy) cho các bạn phải học như thế nào.

Bạn nào gặp khó khăn trong việc học tiếng Anh thì cứ nêu ra dưới đây mình sẽ làm video chia sẻ.

Vì mình cũng là một dịch giả đã có những cống hiến rất nhiều trong ngành y học và kinh tế nước nhà, và những cuốn sách tiếng Anh theo Subject.

Trong quá trình dịch thì mình mới đối mặt với tiếng Anh thật sự là như thế nào. Còn cái chuyện giao tiếp tiếng Anh hàng ngày thì nó đơn giản lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *