Phân Biệt Mind-Washed And Brain-Washed

BẠN CÓ NẰM TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MIND-WASHED KHÔNG?
Càng ngàyPehal The Start sẽ càng hé lộ ra sự thật của việc học cho bạn thấy biết cách học là như thế nào, và làm cách nào để học được mọi thứ.
Có 2 thế giới học – một thế giới luôn được học nửa vời nhưng tưởng học đầy đủ – và một thế giới học đầy đủ nên biết được lẽ thật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *