Sự Thật Về Tiếng Anh


Nhiều bạn cứ hỏi rằng tại sao tiếng Việt học một lần là biết đọc, viết được hết tất cả các từ, nhưng tiếng Anh tại sao lại không? WHY WHY WHY?

Câu trả lời là đây: Thật ra Tiếng anh không phải của người Anh. Và cách học cũng khác nhau. Xem video này rồi hiểu tại sao

Họ hay nói rằng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai mà, cần chi phải học nhiều hay biết nhiều như người bản xứ. Nhưng chúng ta thử nghĩ sâu thẳm bên trong một con người ai cũng muốn mình tài giỏi, có hiểu biết đúng đắn, nhưng con đường để đi đến sự hiểu biết và tri thức đúng đắn thì không phải ai cũng biết. Vì ngoài kia có hằng trăm nghìn con đường để con người ta lựa chọn, như một số người thì hay nói cho con cái học bình thường thôi, học chi cho lắm, nhưng chính họ cũng mang con đi đến trường và mong con mình được học môi trường tốt, giáo viên dạy tốt, ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *