Pehal The Start Khác Gì So Với Các Trung Tâm Ngoại Ngữ khác?

🌟🌟🌟KHAI GIẢNG TIẾNG ANH THEO SUBJECT NGÀY 22.07.2019 VÀO TỐI 2,4,6 từ 19:00 – 21:00.❓ĐÂU LÀ LỘ TRÌNH TẠI PEHAL

Read more

Bắt Đầu Học Lại Tiếng Anh

Tham khảo một số video dưới đây :
Đây là lý do mà hầu hết mọi người không hiểu tiếng Anh: https://www.youtube.com/watch?v=wD-yVcQR5_o&t=134s
Nguồn gốc lịch sử Doldrums:
https://www.youtube.com/watch?v=IuCm6TA6W_k
Phân biệt Path and Pathway:
https://www.youtube.com/watch?v=jGwoDRU6mbM&t=20s

Read more