Pehal The Start Khác Gì So Với Các Trung Tâm Ngoại Ngữ khác?

🌟🌟🌟KHAI GIẢNG TIẾNG ANH THEO SUBJECT NGÀY 22.07.2019 VÀO TỐI 2,4,6 từ 19:00 – 21:00.❓ĐÂU LÀ LỘ TRÌNH TẠI PEHAL

Read more

03 Thành Phần Quan Trọng Của Tiếng Anh.

Mình đang nói về tiếng Anh và chưa muốn đụng chạm đến phần kiến thức nhiều, vì nhiều bạn cho

Read more

Tại Sao Bạn Chọn Học Tiếng Anh Tại Pehal The Start

Cảm nhận của học sau 3 tháng học tại Pehal The Start.

Read more

Những Vấn Đề Của Người Học Tiếng Anh

Trả lời những vấn đề mà người học tiếng Anh quan tâm, cũng như đưa ra giải pháp (remedy) cho

Read more

Cách Học Từ Mới Tiếng Anh

CÁCH HỌC TỪ MỚI TIẾNG ANHĐi đâu rồi cũng về LA MÃ là vậy.Dù bạn có dùng bất kì một

Read more

3-6 Tháng Giỏi Tiếng Anh Là Giả Dối

⭐Nếu một thứ mang lại giá trị cho bạn thì hãy làm đi . ⭐Nếu không mang lại giá trị

Read more

Sản Phẩm Lỗi Tiếng Anh

Nếu bạn chỉ được tiếp nhận kiến thức nửa vời thì liệu bạn sẽ hiểu được bức tranh tổng quát

Read more