Thế Nào Là Brain Drain?

HỌC 3 TỪ NÀY ĐỂ NGƯỜI TA NÓI BẠN CÒN BIẾT.

– Thế nào là chảy máu chất xám? và thế nào là chảy máu chất xám ngược?
Cả hai hiện trạng trên có những mặc tích cực và tiêu cực cho đất nước – khi những người tài năng trong nước phải ra đi và cống hiến chát xám của mình cho một quốc gia khác, giúp quốc gia khác phát triển đất nước và sản phẩm của họ.
Cũng là một nổi đau khi chính người trong nước bị thất nghiệp mất việc làm, và phải đi qua một nước khác để kiếm những đồng lương ít ỏi hơn.
Nhưng rốt cuộc xã hội rất công bằng cho những ai dám học hành và nghiêm khắc học hành cho tới nơi tới chốn. Vì làm một túp lều thì bạn không cần học, nhưng để xây 1 ngôi nhà 100 tầng chắc chắn bạn phải học, mà cái bạn học nó phải liện quan tới nhiều thứ chứ không phải một thứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *